De Dorpsraad Nigtevecht, het hoe en waarom....

Een aantal betrokken en actieve inwoners uit Nigtevecht heeft in 2007 het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een Dorpsraad. Dit initiatief komt voort uit de overtuiging dat de leefbaarheid in ons dorp door huidige en toekomstige ontwikkelingen onder druk kan komen te staan.
Veranderingen in onze maatschappij, aangekondigde wijzigingen in het lokale bestuur, kunnen nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van wonen in de kern Nigtevecht.

Het bestuur van de Dorpsraad Nigtevecht wordt gevormd door:
• Kees Neervoort (voorzitter)
• Cees Boonacker (secretaris/penningmeester)
• Bob ten Hoope
• Nanette van der Valk

 


Het contactadres is: Dorpsraad Nigtevecht
p/a Klompweg 36
1393 PL Nigtevecht

Emailcontact: info@dorpsraadnigtevecht.nl